Mitä suorahaku on?
 

Suorahaku on yksilöllinen ja luottamuksellinen hakumenetelmä rekrytoitaessa henkilöitä yrityksen avainpaikoille.

Suorahaku eli headhunting on vuosien saatossa kehittynyt ja kasvanut merkittävästi. Suorahakutoimistojen yksi suurimpia etuja on systemaattinen prosessi, joka varmistaa rekrytointiprosessin laadun sekä minimoi sattumia ja riskejä.

Suorahakukonsultti tekee kohdennettuja hakuja entistä suuremmasta ehdokasjoukosta. Hän tuntee myös erilaiset sosiaalisen median keinot. Kriittinen menestystekijä on kyetä tukemaan asiakasyritysten rekrytointiprosessia niin, että löydetään oikeat ihmiset tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.

Parhaiten suorahaku sopii hakumenetelmäksi, kun rekrytoidaan henkilöä,


•    jolta vaaditaan strategista ja liikkeenjohdollista kyvykkyyttä,
•    jolla on merkittävä rooli liiketoiminnan erilaisissa muutostilanteissa,
•    ja jolta edellytetään erityisosaamista, jota on vaikeasti saatavilla.


Me Allexilla olemme olemme mukana suorahaun kehityksessä Suomessa jo yli 40 vuoden ajan. Haluatko tietää enemmän suorahaun historiasta?